નિર્દેશ / હજીરામાં ઈન્ડસ્ટ્રીઝને જમીન આપવા મુદ્દે હાઈકોર્ટનો ગુજરાત સરકારને આદેશ: ડબલ જમીન જંગલ માટે આપો

Gujarat High Court issues stern order on forest land allotted to industries in Hazira

જંગલ જમીન મુદ્દે હાઈકોર્ટે સરકારને મહત્વનો નિર્દેશ વિકાસને લગતી પ્રવૃત્તિઓને સુવિધા આપવી જ જોઇએ પરંતુ તેમાં પર્યાવરણનો ભોગ ન લેવો જોઇએ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ