ત્વરિત / કોરોના મૃતકોના વારસદારની સહાય માટે ગુજરાત સરકારે લોન્ચ કર્યું પોર્ટલ, જાણો વેબસાઈટ અને અરજીની પ્રોસેસ

Gujarat government launches portal to help Koro's heirs, find website and application process

કોરોનાના મૃતકોને સત્વરે સહાય માટે રાજયસરકારે મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી ઓનલાઈન પોર્ટલ કર્યુ તૈયાર અરજી કરવા માટેની લિંક https://iora.gujarat.gov.in/Cov19_Login.aspx

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ