ઘરબંધી / અમદાવાદીઓ જ હવે કોરોનાને કાબૂમાં લાવી શકે, આજે 14 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેઇન્મેઇન્ટમાંથી દૂર કરાયા, નવા 19 ઉમેરાયા

Gujarat Corona Ahmedabad Micro Containment Zone 11 January 2022

અમદાવાદમાં કોરોનાની ખતરનાક દસ્તક, આજે 2903 કેસ નવા અને 19 વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટમાં મુકાયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ