બજેટસત્ર / ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી સેક્ટર મુદ્દે શું ખાસ હોઈ શકે છે ગુજરાતના બજેટમાં?

 Gujarat budget 2021 for it sector

ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી સેક્ટર મુદ્દે ખાસ અપેક્ષાઓ સેવાઈ રહી છે ત્યારે પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે કોરોનાની મહામારી બાદનું આ બજેટ IT સેક્ટર માટે સારૂ હશે કે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ