આ છે વિકાસ! / દેવાદાર રાજ્યોના લિસ્ટમાં ગુજરાતનો વિકાસ, આપણા દરેકના માથે આટલાં રૂપિયાનું દેવું

Gujarat 6th position indebted state of India 2019

વિકાસની ગુલાબી ગુલાબી વાતોમાં દેવું કાંટો થઈને ખુંચી રહ્યું છે. વિકાસનું ગણિત વ્યાજના આંકડા ખોરવી રહ્યાં છે. દેવાદાર રાજ્યોની યાદીમાં ગુજરાત છઠ્ઠા નંબરે પહોંચી ગયું છે. ભારત સરકારના રિપોર્ટ મુજબ માર્ચ 2020માં ગુજરાતનું દેવું 3.25 લાખ કરોડ થશે. વિકાસ એકલી આવકનો થોડો થાય? દેવાનો પણ થાય ને? ગુજરાત સરકારની કરવેરાની આવકો વધી રહી હોવા છતાં કેમ ખાદ્ય પડી રહી છે તે ખરેખર વિચારનીય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ