સલામ / સંશોધનમાં GTU એક ડગલું આગળ;કેન્સર સેલ પર શરુ કર્યું મોટું રિસર્ચ

GTU goes one step further in research; begins large-scale research on cancer cells

કેન્સર ક્ષેત્રે શોધ કરતી દવા કંપનીઓ અને કેન્સરને લઈને રિસર્ચ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને GTUએ કેન્સરના સેલ ઉપર સંશોધન શરુ કર્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ