ગુજરાત / ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચગાવતા પહેલા જાણી લેજો આ નિયમો નહીંતર જેલ થશો ભેગા 

Government of Gujarat issued a notification regarding Uttarayan

નિયમ ભંગ કરનારને The Disaster Management Act , 2005 તેમજ The Indian Penal Code,1860 ની જોગવાઇઓ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ