ડિજિટલ ગુજરાત / એસટી બસમાં મુસાફરી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ, આજથી ઈ-પાસ સિસ્ટમનો અમલ શરૂ, આવી રીતે કરો અરજી

Good news for students traveling in ST bus

એસટી બસમાં મુસાફરી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ-મુસાફરો હવે ઘરે બેઠા પાસ મેળવવા ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા કરી શકશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ