તમારા કામનું / સોનું થયું મોંઘુ ચાંદીના ભાવમાં તેજી, જાણો આજે કેટલો થયો સોના ચાંદીનો ભાવ

gold price today increase on 22nd december 2021 check 22k and 24k gold rate

મલ્ટી કમોડિટી એક્સચેન્જ પર આજે ફેબ્રુઆરી ડિલીવરીવાળા સોનાના ભાવમાં 0.04 ટકાની તેજી નોંધવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ