તમારા કામનું / ફટાફટ ચેક કરો નવા રેટ, જાણો આજે સોના-ચાંદી મોંઘા થયા કે સસ્તા

gold price today down rupees 8700 from all time highs silver slumps check rates

સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં કાલે જોરદાર ઘટાડો આવ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ