પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

OMG / અહીં આવેલી છે ગોલ્ડન નદી, જ્યાં પાણીમાં વહે છે 'સોનું', આટલું ગોલ્ડ ક્યાંથી આવે છે કોઈ નથી જાણતું

gold flows with water in swarnrekha nadi know about golden river of india

સ્વર્ણરેખા નદીમાં સોનું ક્યાંથી આવે છે હવે તે રહસ્ય છે. અત્યાર સુધી તેને લઈને કોઈ જાણકારી નથી કે આખરે સોનું ક્યાંથી આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ