ઉદ્ઘાટન / દક્ષિણ એશિયાનો પહેલો ક્રોસ-બોર્ડર પ્રોજેક્ટ શરૂ, પીએમ મોદીએ કર્યું ઉદ્ધાટન

First India-Nepal crossborder oil pipeline to be inaugurate today

પીએમ મોદીએ મંગળવારે મોતિહારી અમલેખગંજ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદન પાઈપલાઈનનું ઉદ્ધાટન કર્યું. આ દક્ષિણ એશિયાની પહેલી ક્રોસ બોર્ડર પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનની પાઈપલાઈન છે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ