ધ્યાન રાખજો /  હવાને મુઠ્ઠીમાં ભરી, વાદળના વરતારે અંબાલાલની આગાહી, આ તારીખે માવઠું જ નહિ કરા પણ પડશે, પાક બચાવજો

Fill the air in a fist, Ambalal's forecast for cloud cover

રાજ્યના હવામાન વિભાગે ઠંડી ઘટવાના સંકેત આપી દીધા છે. રાજ્યમાં 2-3 દિવસ બાદ ઠંડીમા ઘટાડાની આગાહી. અંબાલાલ પટેલ ભાખે છે કે, 1 થી 3 ફેબ્રુઆરીમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા. કરા પડશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ