આંદોલન / પંજાબના ખેડૂતોની 'દિલ્હી ચલો' રેલીને ભાજપ શાસિત હરિયાણાની બોર્ડર ઉપર રોકવામાં આવી; પોલીસ સાથે ઘર્ષણ

Farmers Brave Tear Gas Water Cannons Push Into Haryana For Delhi March

હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો પોલીસે મુકેલા બેરિકેડ્સને નદીમાં ફેંકી દઈને પંજાબ હરિયાણાની બોર્ડરથી દિલ્હી તરફ આગળ વધ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ