સાવજ / ગુજરાતમાંથી વિમાન મારફતે 2 સિંહ અને 6 સિંહણને ઉ.પ્રદેશ લઇ જવાશે

eight lions Will be sent Gujarat to Uttar Pradesh

ગુજરાતમાંથી 8 સિંહોને ઉત્તરપ્રદેશમાં મોકલવામાં આવશે. જૂનાગઢના સક્કરબાગમાંથી ઉત્તરપ્રદેશના સેફાઈના સફાઈ પાર્કમાં ગુજરાતના 8 સિંહોને લઈ જવાશે. મળતી માહિતી મુજબ સેનાના વિેશેષ વિમાનથી સક્કરબાગના 8 સિંહોને ઉત્તરપ્રદેશના સેફાઈ પાર્કમાં મોકલવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ