હેલ્થ / રાત્રે સૂતી વખતે પગ દુઃખ્યા કરે છે? તો અવગણના ન કરો, હોઈ શકે છે આ તકલીફ

Does the foot hurt when you sleep at night? So don't ignore, this may be the problem

કોઇ પણ વ્યક્તિ આખા દિવસના કામ બાદ થાકેલી હોય છે. સાંજે વ્યક્તિએ ઘરમાં આવીને થાક ઉતારવાનો હોય છે. આ માટે બોડી અને માઈન્ડ બન્ને રિલેક્સ હોવા જરૂરી છે. જો આ બન્નેમાંથી કોઈ એક ડિસ્ટર્બ હશે તો આનાં લક્ષણ આપણાં શરીરમાં જોવા મળશે.

Loading...