દુર્ઘટના / માંડ માંડ બચ્યા બાળકો, દિલ્હીમાં આગના લપેટમાં આવી સ્કુલ બસ

delhi rohini school bus caught fire 21 children evacuated safely

દિલ્હીના રોહિણીના સેક્ટર 7માં ગુરુવારે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. હકીકતમાં બાળકોને લઈ જતી સ્કૂલ બસમાં આગ લાગી હતી. બસને રોકીને બાળકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ