નિવેદન / પૂર્વ IAF ચીફ ધનાઓનું મોટુ નિવેદન, કહ્યું કે હું નહોતો ઇચ્છતો કે Rafale ડીલ પણ...

defended rafale deal to stop it go bofors way former IAF chief BS Dhanoa

ભારતીય વાયુ સેનાના પૂર્વ પ્રમુખ બીએસ ધનોઆએ રાફેલ લડાકૂ વિમાનના ભારતની ધરતી પર ઉતરવાનું સ્વાગત કર્યું. આ સાથે જ કહ્યું કે તેઓને રાજકીય વિવાદ હોવા છતા તેની ખરીદીની ડીલનો બચાવ એટલા માટે કર્યો હતો કે તેઓ ઇચ્છતા નહોતાં કે તેમાં પણ બોફોર્સ જેવું થાય. 1980ના દાયકામાં બોફર્સ તોપ ખરીદને લઇને કથિત રીતે લાંચ (રિશ્વત) આપવામાં આવી હતી અને ત્યાર બાદ રાજકીય વિવાદને લઇને રક્ષા ખરીદી પર ઘણો પ્રભાવ પડ્યો અને નોકરશાહ સેન્ય ખરીદ પર નિર્ણય લેતા પહેલા ભયભીત રહેતા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ