આફત / ગુજરાત માથે વાવાઝોડાનો ખતરો: દરિયાકાંઠા અલર્ટ પર, જાણો કેવી રીતે અપાય છે સિગ્નલ સમજો

cyclone hikka attack on Gujarat coast is on alert know how get signal

ગુજરાત માથે વાવાઝોડાની આફત ઉતરવાની છે ત્યારે દરિયાકાંઠાને અલર્ટ અપાયા છે અને સિગ્નલ જાહેર કરાયા છે ત્યારે જાણો કેવી રીતે આપવામાં આવે છે સિગ્નલ. વાવાઝોડાની તીવ્રતા આધારે 11 સુધી સિગ્નલ આપવામાં આવે છે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ