રાહતના સમાચાર / આજથી કઈ દુકાન રહેશે ખુલ્લી અને કઈ રહેશે બંધ જાણી લો આ રહ્યુ લિસ્ટ

coronavirus in Gujarat here list who can open their shop in lockdown

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રાલયે આજથી દેશમાં કઈ દુકાન ખુલી શકશે અને કઈ નહીં ખુલી શકે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તમામ દુકાનો ખોલી શકાશે. જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં આ મામલે થોડી સાવચેતી વર્તવામાં આવશે. અહીં આખુ લિસ્ટ રેડી છે જે વાંચીને તમે જાણી શકો છો કે, કઈ દુકના ખુલ્લી રહેશે અને કઈ રહેશે બંધ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ