ઇલેક્શન 2022 / VIDEO: સુરતમાં કોંગ્રેસની સભા મોદી મોદીના નારા લાગતાં કાર્યક્રમ આટોપી લેવાયો, ચૂંટણીનો પ્રચાર આક્રમક બન્યો

Congress meeting in Surat canceled after chanting Modi Modi slogans

સુરતમાં કોંગ્રેસની સભામા મોદી... મોદીના... નારા લાગતા સભામા સોંપો પડી ગયો  હતો અને તાત્કાલિક સભા સંપન્ન કરવામા આવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ