તમારા કામનું / કિડનીને સ્વાસ્થ રાખવા કેવું પાણી પીવુ, ઠંડુ કે ગરમ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

cold or hot what Kind of water keep kidney healthy

ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ અને અનહેલ્દી ખાનપાનની આદતો કિડનીને ખરાબ કરી શકે છે. જો કે રોજીંદા આદતોને પોતાના ડેઇલી રુટીનમાં સામેલ કરવામાં આવે તો કિડનીને સ્વસ્થ્ય રાખી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ