ખુશખબર / રૂપાણી સરકારનો મોટો નિર્ણય: 'નલ સે જલ' મિશન અંતગર્ત ભૂતિયા જોડાણોને...

cm rupani on jal se nal yojana in Gujarat

નલ સે જલ મિશનમાં અગ્રેસરતા માટે મુખ્યમંત્રીએ ક્રાંતિકારી નિર્ણય કર્યો છે. હવે ગેરકાયદે પાણી કનેક્શનો કાયદેસરના કરવામાં આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ