ચિંતાજનક / ભારતમાં હવાના સિંડ્રોમનો શિકાર થયા CIAના સભ્ય, શું બર્ન્સ માટે આ ચેતવણી છે?

cia chief bill burns team reported havana syndrome symptoms on india trip

સીઆઈએના ડાયરેક્ટર બિલ બર્ન્સની ટીમના એક સભ્યમાં હવાના સિંડ્રોમના લક્ષણો જોવા મળ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ