તમારા કામનું / જે જોઈતું હતું તે મળ્યું: કેનેડા જવાનું વિચારતા લોકો માટે સૌથી મોટા ગુડ ન્યૂઝ

canada has given the permission to the international students to work for 20 hours in week

કેનેડામાં અભ્યાસ કરતા વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે કેનેડા સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ સ્ટડી પરમિટ પર દર અઠવાડિયે 20થી વધુ કલાકો કામ કરી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ