માનવતા મહેંકી ઉઠી / સુરતની બ્રેઇન-ડેડ માતાએ સાત લોકોને આપ્યું નવજીવન, અંગદાન માટે દીકરાએ જે કહ્યું તે જાણીને રડી પડશો

Brain-dead mother of Surat revives seven people, you will cry knowing what your son said for organ donation

કોરોના કાળ દરમિયાન પણ સુરતમાં લેઉવા પટેલ પાટીદાર સમાજના બ્રેઈનડેડ કામીબેન બ્રેઈનડેડ થતા તેમના અંગોનું દાન કરવામાં આવ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ