2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

તમારા કામનું / તહેવારની સીઝનમાં વધુ મીઠાઈ ખવાઈ જાય તો કરી લો ફક્ત આટલું કામ! નહીં રહે બિમારીઓનો ખતરો

body detox after eating too much sweets

કોઈપણ શુભ કાર્યની શરૂઆત પહેલા મીઠાઈ ખાવાની પરંપરા જૂની છે. તહેવાર હોય તો મીઠાઈનો ઓવરડોઝ તો થઈ જ જાય છે. આ સ્થિતિમાં શરીરને ડિટોક્સ કરવું જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ