શિક્ષણ / પહેલી જુલાઇથી લેવાશે ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષા, આ નિયમો જાણવા જરૂરી

BOARD EXAMS FOR 12TH IN GUJARAT FROM FIRST JULY

ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના કેસ ઘટતા ધોરણ 12 માટે બોર્ડની પરીક્ષાનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ