રાજરમત / બળવાખોર ધારાસભ્યોની પહેલી પસંદ ભાજપ, 5 વર્ષમાં 182 ધારાસભ્યોએ ભગવો ધારણ કર્યો

BJP is the first choice of rebel MLAs, 182 MLAs wearing saffron in 5 years

દેશમાં ક્યાંય પણ થયેલી ધારાસભ્યોની બગાવતનો સૌથી મોટો લાભ ભાજપને મળ્યો છે અને તેને કારણે તો કેટલાક રાજ્યોમાં ભાજપની સરકાર રચાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ