તમારા કામનું / PhonePe-Google Payને મોટી રાહત! NPCIના આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોને પેમેન્ટ લિમિટમાં થશે મોટો ફાયદો

Big relief to PhonePe-Google Pay With this decision of NPCI customers will benefit greatly in terms of payment limits

UPI ટ્રાન્ઝેક્શન સરકારે UPI માર્કેટમાં કેટલીક મોટી કંપનીઓના વર્ચસ્વને રોકવા માટે મહત્તમ 30% માર્કેટ શેરનો નિયમ લાવ્યો હતો.

Loading...