ટેક્સ / ભાવનગરવાસીઓના ખિસ્સાં થશે હળવા, પાણી વેરો વધારાની મનપાની દરખાસ્ત, મીટિંગમાં મુકાશે ઠરાવ

Bhavnagar residents' pockets will be lighter, water tax increase proposed by Manpa, resolution will be put in the meeting

ભાવનગર મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની આજે બેઠક મળી હતી. વિવિધ ચાર્જ વધારી નગરજનો ઉપર બોજ નાખવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ