સાહેબ વાત મળી છે / 2024 પહેલા બોર્ડ-નિગમમાં નિમણૂકનો આવશે વારો કે પછી કોકડું ગુંચવાયેલૂ જ રખાશે, કારોબારીમાં ટોપીની મગજમારી છે શું વળી?

Before 2024, it will be the turn of the board-corporation to be appointed or else the cock will remain in limbo.

પીએમ મોદી સાથે ગુજરાતમાં મંત્રી અને વરિષ્ઠ નેતાઓને ચાય પે ચર્ચાનો મોકો મળી જાય છે.. પરંતુ નવી સરકારની રચના બાદ કેટલાક મંત્રીઓએ દિલ્લીમાં મોદી સાહેબ સાથે ચાની મુલાકાતનો અવસર સાંપડ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ