નિવેદન / 'વસ્તી અટકાવવા માટે ત્રીજા બાળકને ન મળવો જોઇએ મત કરવાનો અધિકાર': બાબા રામદેવ

baba-ramdev-says-third-child-should-not-get-right-to-vote

યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે વધતી વસ્તીને  નિયંત્રણમાં રાખવા સરકારને કાયદો બનાવવાની સલાહ આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ