મનોરંજન / 'એ સમયે હું દિવસ-રાત મારા મરવાની પ્રાથના કરતો ' જીવનમાં આવેલા ઉતાર-ચઢાવ વિશે વાત કરતાં Honey Singh એ સંભળાવી આપવીતી

'At that time I was praying for my death day and night' Honey Singh's pain spilled out while talking about the ups and downs...

હની સિંહે કહ્યું હતું કે તે દરરોજ મૃત્યુ માટે પ્રાર્થના કરતો હતો. એ સમયે હનીના મૂડમાં એટલા બધા બદલાવ આવતા હતા કે તે પોતે પણ તેને સમજી શકતો ન હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ