સારી પહેલ / પ્રેમિકા છોડો, ગાય શોધો ! 14 ફેબ્રુ.એ ગાય 'આલિંગન ડે' મનાવવાની સરકારની અપીલ, ઘણા ફાયદા

Animal Welfare Board of India Appeals Citizen To Celebrate February 14 by Hugging a Bovine

કેન્દ્ર સરકારના પશુપાલન વિભાગે લોકોને 14 ફેબ્રુઆરીએ કાઉ હગ ડે ઉજવવાની અપીલ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ