લ્યો બોલો / તરુણોનું વેક્સિનેશન: AMC બાળકોને ગોતવા ગોથે ચડી, સરકાર અને DEO કચેરીના આંકડામાં 85 હજારનો આવી રહ્યો છે તફાવત

AMC confused about adolescent vaccination, The difference between government and deo office figures is more than 85 thousand...

એક તરફ શહેર માં કોરોના સંક્ર્મણ વધી રહ્યું છે ત્યારે બાળકોને વેકસીન આપવી જરૂરી છે પરંતુ સંખ્યાનો તફાવત એટલો છે કે બાળકો મનપાને નથી મળી રહ્યા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ