નિર્ણય / ટેક્સ વિભાગની ગેરરીતિ અટકાવવા માટે AMCનું મોટું પગલું, હવે તમામ કામગીરી થશે ઓનલાઈન

AMC big step to prevent tax department irregularities, now all tax department Work will be online

સિસ્ટમ સાથે ચેડા કરી ટેક્સની રકમ બારોબર સેટલ કરાઇ હોવાનું સામે આવતા AMCનો નિર્ણય હવે  ટેક્સ વિભાગની કામગીરી ઑનલાઇન જ થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ