કોરોના વાયરસ / 4 કોરોનાની રસી ધરાવતો આ પહેલો દેશ બન્યો, નવી રસીના એક જ ડોઝની જરુર

after the approval of johnson johnson canada has become the first country to have 4 corona vaccines

કોરોના વાયરસની વિરુદ્ધ લડાઈને મજબૂતાઈ આપતા કેનેડાએ જોનસન એન્ડ જોનસનની રસીના ઉપયોગને પરવાનગી આપી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ