શાબાસ / ગુજરાતના આ ટાબરીયાઓની કરામતને સલામ: એન્જિનિયરો પણ મોઢામાં આંગળા નાખી જાય તેવું રમકડામાંથી મશીન બનાવ્યું 

A unique toy made by young children of Gujarat

જેતપુર પંથકના ચારથી પાંચ બાળકોએ સાથે મળી રમકડામાંથી અદભૂત મશીન બનાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ