16 આની / ખેડૂતોને સિંચાઇના પાણીની ખૂટ નહીં પડે, ગુજરાતમાં સિઝનનો 80% વરસાદ વરસી ગયો, જુઓ ઝોન વાઇઝ ડેમની સ્થિતિ

80% rainfall of monsoon season in Gujarat

ગુજરાતમાં છેલ્લાં 13 વર્ષેમાં આ સિઝનમાં પાણીની આવક સૌથી વધુ, અત્યાર સુધી 80% વરસ્યો, 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં 58 તાલુકામાં વરસાદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ