બિઝનેસ / શેર બજારને ચડયો હોળીનો લીલો રંગ, બીજા દિવસે પણ પણ સેન્સેક્સમાં આટલા પોઈન્ટ ઉછાળો, બે દિવસમાં 6 લાખ કરોડ છાપ્યા

6th march share market: sensex nifty profit today

ભારતીય શેર બજારમાં 6 માર્ચનાં સતત બીજાં દિવસે તેજી જોવા મળી. આ 2 દિવસોમાં આશરે 2.25% જેટલો ઊછાળો નોંધાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ