સંંબંધોના ધજાગરા / 60 વર્ષના સસરા પર મરી મટી 21 વર્ષની વહુ, બન્નેએ ભેગા થઈને કર્યું એવું જાણીને શરમ આવી જશે

21 year old woman run alope with father in law

રાજસ્થાનના બુંદીમાં 21 વર્ષની વહુ 60 વર્ષના સસરાને લઈને ભાગી ગઈ લોકો મોંમા આંગળા નાખી ગયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ