તમારા કામનું / મુશ્કેલીમાં ન મુકાવવું હોય તો જાણીલો આજથી લાગુ થતા આ 5 મોટા ફેરફાર, તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર

1st July Rule change impact on your finance

નવા મહિનાની સાથે ઘણા નવા ફેરફારો પણ આજથી લાગુ થયા છે. જે તમારે જાણી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ