ખેડૂત આંદોલન / 100 દિવસનું થયું ખેડૂત આંદોલન, આજે આવી રીતે ખેડૂતો કરશે વિરોધ

100 days of farmers protest know important days of movement

ખેડૂત આંદોલનના 100 દિવસ પૂરા થતા આજે કેએમપી એક્સપ્રેસ વે પર 5 કલાક સુધી નાકાબંધી કરીને વિરોધ કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ