સુરત / ચિંતાજનક: નાના બાળકોને સાચવજો! સુરતમાં 3 વર્ષના બાળકને મ્યુકરમાઈકોસિસ થતાં હડકંપ

Worrying: Save the little ones! A 3-year-old child in Surat suffers from mucormycosis

રાજ્યમાં આટલી નાની ઉંમરના બાળકને મ્યુકોરમાઇકોસિસ થવાનો આ પ્રથમ કિસ્સો, સુરતમાં 3 વર્ષના બાળકને મ્યુકોમાઈકોસિસ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ