નવી સુવિધા / હવે Whatsappમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ અને RC બુક, સાથે રાખવાની ઝંઝટ ખતમ

whatsapp digilocker service whatsapp latest feature

ઘરેથી નિકળ્યા બાદ ગાડીના કાગળીયા સાથે લઈને ફરવું ઘણી વાર મુશ્કેલ થઈ પડતું હોય છે. હવે સરકારે લોકોને આ મુશ્કેલીઓનો તોડ શોધી કાઢ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ