જાણવા જેવું / બાળકોને નથી જોઇતી તમારી મિલકત! તો શું મિત્રને ગિફ્ટ કરી શકાય? જાણો શું કહે છે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર નિયમ

want to gift your property know what property transfer act

ભારતમાં ગિફ્ટ આપવા લેવાની પરંપરા ખૂબ જ જૂની છે. પ્રોપર્ટી ગિફ્ટનો પણ એક નિયમ છે. શું આપી શકાય અને ના આપી શકાય તે અંગે નિયમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ