સરકારી સારી! / સરકારી સ્કૂલોમાં એડમિશન માટે પડપડી, અમદાવાદમાં 500નું વેઇટિંગ, જાણો કારણ

Waiting for 500 in Ahmedabad for admission in government schools

સરકારી શાળામાં પ્રવેશ માટે વાલીઓના ઘસારાને લઈને અમદાવાદની શાળાઓમાં એડમિશન માટે લાંબુ વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ