ખુલાસો / ચમૌલી દુર્ઘટનાનું મુખ્ય કારણ ગ્લેશિયર નહીં પણ આ છે, વૈજ્ઞાનિકોએ રિપોર્ટમાં કર્યો નવો દાવો

uttarakhand glacier burst was triggered by massive rockslide say scientists

ગત મહિને ઉત્તરાખંડના ચમૌલીમાં અચાનક આવેલા પુર અંગે વૈજ્ઞાનિકોએ રિપોર્ટમાં નવા દાવા કરતા તેનું મુખ્ય કારણ દર્શાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ