સારુ કહેવાય / જન્મકૂંડળી નહીં પણ હેલ્થ કાર્ડ જોઈને થશે લગ્ન, સરકાર થોડા સમયમાં જારી કરશે આ નવું કાર્ડ

union health ministry is making health card will be complete history of diseases

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય આગામી થોડા સમયમાં એક મોટા પ્લાનની તૈયારી રહી રહ્યું છે જેમાં તમામ લોકોનું હેલ્થ કાર્ડ બનાવવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ